Podmínky registrace a užívání seznamky

1. Minimální věk na seznamce LOVE MEE je 18 let.

2. Uživatel je povinen vyplnit informace o své osobě v souladu se skutečností.

3. Uživatel je povinen nahrát alespoň jednu svojí skutečnou fotografii, na které bude vidět obličej uživatele. Profily bez fotografie nebudou zařazeny do vyhledávání a nebudou zobrazeny ostatním uživatelům.

4. Do profilu je zakázáno nahrávat fotografie, na kterých není zobrazen uživatel seznamky. Je zakázáno nahrávat fotografie s poronografickou tématikou nebo obsahující obnažené pohlavní orgány.

5. Maximální velikost fotografie jedné je 2 MB. Každá fotografie musí být schválena Administrátorem.

6. Uživatel má možnost do svého profilu nahrát krátké video.

7. Do profilu je zakázáno nahrávat videa, na kterých není zobrazen uživatel seznamky. Je zakázáno nahrávat videa s poronografickou tématikou nebo obsahující obnažené pohlavní orgány.

8. Maximální velikost videa je 2 MB. Každé video musí být schváleno Administrátorem.

9. Uživatel je povinen dodržovat obecně uznávané zásady slušného chování. Je zakázáno jakýmkoli způsobem urážet ostatní uživatele, používat vulgární výrazy, nabízet nebo jakékoli placené služby nebo poptávat služby za úplatu.

10. Nabídky erotických nebo sexuálních služeb jsou zakázány.

11. Chatovací aplikace obsahuje filtr pro blokování vulgárních výrazů. Uživatel, který se bude cítit uražen jiným uživatelem nebo zaznamená porušení bodu 9 těchto Podmínek může druhého uživatele nahlásit administrátorům. Pokud bude uživatel nahlášen pro porušení bodu 9 ve třech a více případech, bude jeho profil zrušen. Uživatel s profilem zrušeným z důvodu porušení těchto Podmínek nemá nárok na náhradu zaplaceného VIP členství nebo zakoupených Kreditů.